Update taxatie module


Dankzij jullie feedback en de kennis opgedaan tijdens de Open Mind sessies taxeren, hebben wij de afgelopen periode een flinke verbeteringsslag weten te maken voor het gebruik van de (NWWI) taxatie module in Realworks.
Graag stellen wij jullie op de hoogte van deze verbeteringen en verwachten wij hiermee flink wat tijdsbesparing voor jullie gerealiseerd te hebben!

Referentie vergelijker

Wij hebben kritisch gekeken naar onze invulling van de referentie vergelijker en hebben deze functie (en de onderliggende referentie objecten) op onderstaande punten aangepast:

- Kopieerfunctie referentie vergelijker; Vanaf heden is het mogelijk om een referentie vergelijker (eventueel inclusief referentie objecten) te kopiëren naar een ander te selecteren waardebegrip.

- Relevante data vanuit het rapport wordt direct in de referentie vergelijker toegevoegd.

- Zoekscherm Uitwisseling; Vanaf heden is het zoekscherm Uitwisseling uitgebreid met extra zoekfilters en kunnen standaard straal en 'datum verkocht vanaf' opgegeven worden in de bedrijfs instellingen. 

- Relevante data uitwisselingsobjecten wordt direct in het referentie object toegevoegd. 

- Mijn archief; vanaf heden kun je bij het toevoegen van referentie objecten ook kiezen voor Mijn archief. Eerder gebruikte referentie objecten kunnen hergebruikt worden voor nieuwe taxaties.
 

Direct verplichte bijlagen genereren:

In navolging van vergelijkbare systemen hebben wij het direct generen van onderstaande (verplichte) bijlagen
als nieuwe feature toegevoegd in de taxatiemodule:

Bijlage energiebesparende voorzieningen; Vanaf heden is bij onderdeel H.1.b een knop toegevoegd waarmee de bijlage Energiebesparende voorzieningen ingevoerd kan worden. Vervolgens kan met één druk op de knop de bijlage gegenereerd èn toegevoegd worden aan het rapport.

Bijlage uniforme meetstaat; Bij onderdeel H.1.f is een vergelijkbare functie voor de bijlage Uniforme meetstaat toegevoegd. Na het invoeren van de woonlagen en de bijhorende afmetingen kan ook hier direct de bijlage Uniforme meetstaat gegenereerd en toegevoegd worden aan het NWWI rapport.

 

Update Foto's & Bijlagen

Ook het onderdeel Foto's & Bijlagen is in een nieuw jasje gestoken. Naast de nieuwe drag & drop functie wordt de media nu overzichtelijker weergegeven en is direct zichtbaar welke media nog van een (verplichte) titel voorzien moet worden.
Het opgeven van de titels is vereenvoudigd door de toevoeging van een autocomplete functie.

 

Webinar: Update Taxatie module

Om jullie een goed beeld te kunnen geven over hoe bovenstaande verbeteringen in gebruik genomen kunnen worden, hebben wij een webinar opgenomen waarin de diverse onderdelen worden toegelicht.

Deze webinar vind je tevens terug in ons Support Dashboard, onder de categorie: Wonen taxatie / NWWI

 
© Copyright Realworks BV
Jacob Bontiusplaats 9 | 1018 LL Amsterdam